LogicSynergy Sp. z o.o. w Grupie Kapitałowej WASKO S.A.

W dniu 5 września 2017 r. Zarząd COIG S.A. podjął decyzję o nabyciu udziałów LogicSynergy Sp. z o.o. ze względu na komplementarny charakter działalności nabywanego podmiotu i Grupy Kapitałowej WASKO S.A. oraz możliwość dostępu do nowych rynków charakteryzujących się wysokimi barierami wejścia. W ocenie Zarządu COIG S.A. możliwe do uzyskania efekty synergii działalności obu podmiotów są ogromne. Dla obecnych klientów firmy LogicSynergy to bardzo korzystna zmiana, dająca gwarancje dalszego rozwoju dedykowanych dla branży systemów informatycznych w oparciu o nowe technologie www, stabilnej współpracy na kolejne lata i szerszego wsparcia w zakresie dostarczanych produktów i usług IT.

Prezes Zarządu
Tomasz Głuski

Przykładowe informacje prasowe:
http://www.rp.pl/Telekomunikacja-i-IT/309069857-Kolejne—przejecie–w-IT.html#ap-1
https://www.pb.pl/wasko-ruszylo-na-lowy-870734